در حال بارگذاری ...
یکشنبه 30 خرداد 1400
  • تقدیر و تشکر:

    امروز در جهانی زندگی می کنیم که دانایی دست مایه اصلی هر پیشرفت و توسعه ای است و اصحاب فکر و دانش سرمایه های بی   بدیل و دیریاب هر ملتی در این مسیر به شمار می آیند. دانشجویان برگزیدگان این گروه و دانشجوی نمونه مظهر فاخر آن است.
    اهتمام وافر دانشجویان دانشکده فنی شاهین شهر در کسب علم و دانش را ارج می نهیم و اطمینان داریم با وجود چنین دانشجویان مستعد و با انگیزه افرادی در این مجموعه پرورش می یابند که سرمایه ای گرانبها برای کشور عزیزمان خواهند شد. ضمن تبریک توفیق شما پویایی اندیشه و استمرار تلاشتان را آرزومندیم.