در حال بارگذاری ...
یکشنبه 30 خرداد 1400
  • سومین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد

    سومین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور دکتر ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه ، معاون مرکز نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونین دانشگاه و تعدادی از روسای استانی دانشگاه برگزار گردید.

    در این جلسه رییس دانشگاه ضمن تاکید بر بکارگیری تکنیک های جدید بهبود مستمر کیفیت در نظام نظارت و ارزیابی کشور اظهار داشت: کلیه مسایل و مشکلات احصاء شده توسط تیم نظارت بایستی به طور دقیق و در اسرع وقت توسط معاونین دانشگاه و روسای  کارگروه های 4 گانه مورد پیگیری قرار گرفته و اقدامات لازم بعمل آید.

    در ادامه سید علی موسوی مدیر کل دفتر نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای ضمن ارایه گزارش بازدید بعمل آمده در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به ارایه مدل و رتبه آموزشکده ها اقدام کرده و پس از آن معاونین دانشگاه با توجه به مسائل اعلام شده از طرف تیم نظارت دفتر نظارت ارزیابی نتیجه اقدامات بعمل آمده توسط کارگروه ها را ارایه کردند.

    نظرات کاربران