در حال بارگذاری ...
یکشنبه 30 خرداد 1400
  • امضای توافقنامه اجرایی ساخت دانشکده فنی شاهین شهر با حضور دکتر صالحی عمران ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و خیر گرامی جناب آقای مهندس باقری

    امضای توافقنامه اجرایی ساخت  دانشکده فنی شاهین شهر  با حضور دکتر صالحی عمران ریاست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و خیر گرامی جناب آقای مهندس باقری

    نظرات کاربران